Kes me oleme
Eesti linnade küünlanäitus sündis ideest
korraldada midagi huvitavat Võhma suviste
linnapäevade jaoks, ning soovist meeles pidada
Eesti Vabariigi 90. juubeliaastat.

Küünlanäituse idee algatajatel tekkis mõte Eesti
kaardist, kuhu on küünaldega märgistatud
Eestimaa suurimad linnad ja geograafilised
punktid. Kuna Eestis on palju tähtsaid kohti, ei
suudetud otsustada, milliseid nendest kaardi
peale võtta, millised välja jätta. Peale pikka
mõtlemist otsustati viimati märkida küünaldega
kaardile Eesti linnad.

Et teada saada iga linna tähtsaimatest
sümbolitest ja teemadest, millega linnaküünal
kaunistada, oli vaja võtta linnavalitsustega
ühendust. Võhma Linnavalitsuse tänuväärse
abiga tutvustati linnaküünalde näituse ideed
linnadele. Paljudelt linnadelt saabus väga soe ja
innustav tagasiside koos linna ja selle sündmusi
ja sümboolikat tutvustava kirjeldusega.

Küünalde valmistamist alustati veebruarikuus.
Eesti Valgus OÜ küünlavalmistajad valasid ühe
meetri pikkused, kümme kilo kaaluvad, nelja
tahiga küünlad. Ühe küünla valamine võttis aega
ligikaudu kaheksateist tundi.

Peter Wüthrich kogus linnadelt saabunud
kirjeldused küünla peale maalitavate teemade ja
sümboolika kohta, ning vajadusel otsis mõned
teemad ise juurde. Motiivide teemad koguti
ajaloost, legenditest, kultuurisündmustest,
arhitektuurimälestistest ja linna sümboolikast,
ning tänapäeva ettevõtlikust elust.

Kunstnik Natalja Remmer tutvus teemade ja
sümboolikaga, ning alustas siis piltide maalimist
küünla peale. Ühe küünla kaunistamine võttis
kunstnikult aega umbes kolm tööpäeva.

Kokku kulus küünalde valmistamiseks ligikaudu
viissada kilo parafiini, 200 meetrit tahilõnga ja
2500 töötundi.

Küünalde värvide valiku juures oli põhimõtteks,
et küünlad sobiksid hästi omavahel kokku. Lisaks
sooviti anda mõne piirkonna küünaldele värv,
mis sobib kirjeldama kohaliku keskkonda, nagu
näiteks sinine mererannikualade küünaldele.
Värvid moodustavad vikerkaare üle Eestimaa.
Vikerkaare värvidega kokku ei lähe küll Võru
linna küünal, sest õnnetuseks kukkus algne Võru
küünal valmimise ajal ümber ja läks katki. Kuna
näituse avamise aeg oli lähedal ja uue küünla
valamiseks ei olnud enam aega, sai Võru endale
punase küünla rohelise asemele.

Küünlanäituse jaoks koostati kataloog, mis
sisaldab linnaküünalde pildid koos neid
tutvustava tekstiga, ning tähtsaid arvusid linnade
kohta.

Näituse jaoks kujundati suure, valge vaiba peale
Eestimaa piirjooned; küünlad paigutati kaardi
peale tähistama iga üks oma linna asukohta. Et
näituse vaataja saaks parema ülevaate kaardist,
maakondade keskuste küünlad seati teistest
kõrgemale.

Küünlanäituse pidulik avamine toimus käesoleva
aasta 25. juulil Võhma Linnapäevade raames.

EESTI LINNADE KÜÜNLANÄITUS